Naši partneri

PSoIT Pavel Schauer

PSoIT Pavel Schauer

PSoIT sa špecializuje na: webdesigntvorba web stránokredakčné systémye-shopy a webové informačné systémy. Pracujeme s minimálnymi nákladmi tak, aby naše webové aplikácie zodpovedali Vašim cenovým možnostiam, aby investícia bola efektívna, maximálne účinná a zároveň aj atraktívna pre Vás a Vašich návštevníkov. PSoIT tu je pred a bude aj po spustení Vašej web stránky.