Cenová ponuka

Cenová ponuka na chladenie

Príslušná cenová ponuka na klimatizačnú jednotku/jednotky sa odvíja individuálne podľa dodaných vstupných podkladov:

  • spracovanej projektovej dokumentácie
  • ak dokumentácia nie je, urobíme  technický návrh vhodného riešenia chladenia
  • tepelných ziskov/strát objektu
  • trasovania rozvodov a možnosti umiestnenia klimatizačnej jednotky/jednotiek 
  • veľkosti miestností v m3
  • počtu osôb sa v miestnostiach