Cenová ponuka

Cenová ponuka na zhotovenie vetrania

 

Príslušná cenová ponuka na rekuperačnú jednotku sa odvíja individuálne podľa dodaných vstupných podkladov:

  • spracovanej projektovej dokumentácie,  ak dokumentácia nie je urobíme  technický návrh vhodného riešenia
  • trasovania rozvodov a možnosti umiestnenia rekuperačnej jednotky 
  • veľkosti objektu v m3
  • počtu osôb sa v miestnostiach