Čo je rekuperácia, načo slúži rekuperácia

Vetranie obytných priestorov je v nových moderných stavbách v ktorých sa zvlášť dbá na energetické straty a tesnosť stavby nutnosťou. Tak isto je vhodné nútené vetranie s rekuperáciou tepla (rekuperácia) montovať do starších rodinných domov, ktoré boli rekonštruované. Zabraňuje sa tým nezdravému životnému prostrediu a rôznym hubovým a plesňovým organizmom, ktoré vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého.

Výpočtová hodnota pre jednu osobu je 60 m³ čerstvého vzduchu na osobu na hodinu. Na výpočet výkonu rekupračnej jednotky vplýva ešte veľa iných faktorov

O tom aké je vetranie a prísun čerstvého vzduchu pre zdravie človeka potrebné vie každý, ale prečo sa rozhodnúť pre rekuperáciu tepla?

Samozrejme, že vetrať ide aj inými spôsobmi ako rekuperáciou. Ale aký je potom dôvod nákupu čo najtesnejších okien a čo najväčšej izolácie obvodových stien, stropov a podlahy domu keď veľkú časť ušetreného tepla vypustíme von oknom?

Spätné získavanie tepla, čiže rekuperácia v podstate znamená, že teplom, ktoré by sme inak vypustili oknom nenávratne preč dokážeme ohriať čerstvý vzduch. Dokonca až s 90% účinnosťou. To znamená, že ak máme vo vnútri 22°C a vonkajšia teplota je -10°C tak dokážeme ohriať prívodný vzduch až na 19 °C. A bez nutnosti elektrického ohrevu vzduchu s nákladmi len na chod ventilátorov. Tieto náklady sú v porovnaní z ušetrenou energiou zanedbateľné.

Rekuperáciou dokážeme ušetriť v zimných mesiacoch 40 až 50% energií na vykurovanie. Samozrejmosťou je, že vonkajší vzduch je prefiltrovaný filtrami, ktoré sú súčasťou rekuperačného zariadenia

Veľkou výhodou je aj pohodlie a komfort pri využívaní núteného vetrania s rekuperáciou. Na ovládacom panely si nadstavíte presný časový úsek kedy počas dňa sa vetranie spustí a na aký výkon. Rekuperácia tepla tak isto zabráni veľkým výkyvom teploty pri klasickom vetraní oknami. Zo záťažových miestností ako sú sociálne zariadenia a kuchyne veľmi rýchlo odvedie príliš vlhký a znečistený vzduch.

Pri rekonštrukcii starších rodinných domov, sa väčšinou dbá na vizuálnu stránku a zníženie tepelných strát a energetickej náročnosti posilnením izolácii, ale málokto si uvedomí, že pri stavbe týchto rodinných domov boli použité materiály úplne inej kvality a konzistencie ako sú na dnešnom trhu. Tak isto sa v minulosti nedbalo na hydroizolácie a tepelné mosty. Preto v takto rekonštruovaných rodinných domoch vzniká vysoká vlhkosť a prostredie priamo až škodlivé.

Existuje mnoho prípadov, že po rekonštrukcii zateplením a výmenou okien v rodinných domoch a bytoch enormne stúpla vlhkosť a po stenách, v rohoch a popri oknách sa začali tvoriť mapy plesní, ktoré nebolo len vidieť, ale aj cítiť. Jednoducho prostredie nevhodné na bývanie.

Tomuto sa dá zabrániť práve riadeným vetraním za pomoci rekuperačnej jednotky. Či už centrálnej, alebo lokálnej. Takto sa obytných priestoroch zvýši výmena vzduchu a zníži sa vhodnosť prostredia pre tvorbu nežiadúcich organizmov. A to všetko komfortne, bez toho aby na to človek musel myslieť.

V lete môžeme rekuperačné zariadenie využívať na vychladzovanie obytných priestorov v noci, keď klesá vonkajšia teplota. V tom prípade je ale nutné aby mala rekuperačná jednotka by-pass, prípadne letnú náhradu rekuperátora.